<rp id="okom6"></rp>

     <b id="okom6"><form id="okom6"></form></b>
     <rp id="okom6"></rp>
      
      

      1. <rp id="okom6"><meter id="okom6"></meter></rp>

       carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

       Sverige

       Utbildning 2.0

       FINKALIBRERA UTBILDNING GENOM DIGITAL OMVANDLING

       Med dagens digitala teknik kan skolor och elever g?ra fantastiska saker. Vi hj?lper utbildare att identifiera framtida trender och t?nka stort, ?ven om de b?rjar i liten skala.

       F?R?NDRINGAR I UTBILDNINGSV?RLDEN


       Den digitala disruptionen har n?tt utbildningsbranschen.

       Akt?rer i alla branschomr?den fattar nu viktiga beslut om vilken teknik som b?st uppfyller deras behov. Utbildningsleverant?rer ?r emellertid medvetna om att de inte har r?d att investera i alla nya produkter som kommer ut p? marknaden.

       Cognizants p?g?ende kundarbete innefattar att utnyttja den mest lovande tekniken f?r mer personaliserad inl?rning, bl.a. virtuell verklighet (VR), cognitive computing och artificiell intelligens (AI). Tillsammans banar vi v?g f?r n?sta generations campus och b?ttre studentresultat.?

       Cognizant och OpenScholar? f?rb?ttrar effektiviteten hos ett l?ros?te
       f?r h?gre utbildning

       Universiteten f?r en kostnadseffektiv plattform f?r att f?rb?ttra den personliga webbn?rvaron, publicera forskning och hantera inneh?ll.

       VISA PDF

       V?RA MARKNADSSEGMENT

       LEVERANT?RER AV UTBILDNING

       Digital expertis som hj?lper h?gskolor och universitet att utarbeta strategier och till?mpa teknik f?r att f?rb?ttra studenternas ?tkomst, upplevelser och resultat.

       UTBILDNINGSLEVERANT?RER

       Tj?nster som ?kar l?nsamheten och minskar riskerna f?r investeringar i de plattformar, produkter och program som erbjuds av utbildningsutgivare och -leverant?rer.

       YRKESSAMMANSLUTNINGAR

       L?sningar f?r digital omvandling som ?kar medlemsv?rdet och inl?rningseffektiviteten.

       LEVERANT?RER AV PROV OCH BED?MNINGAR

       Digital konstruktion av helt?ckande plattformar f?r utv?rderingsskrivande, leverans, ?vervakning och rapportering f?r att f?rb?ttra klassrumsupplevelsen eller certifieringen i en professionell milj?.

       Hj?lpa utbildningsbranschen att ta till sig och bem?stra digital teknik

       Alla akt?rer i ekosystemet f?r utbildning –?l?romedelsf?rlag, utbildningsinstitutioner och utbildningsteknik?– beh?ver ett effektivt och snabbt s?tt att utv?rdera ny teknik.

        

       VISA PDF

       KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

       FOKUS P? L?SNING
       Cognizant? Digital Education Enablement

       Cognizants l?sning Digital Education Enablement skapar och levererar onlineprogram f?r universitet som f?rb?ttrar studenternas upplevelser och resultat samt ?kar institutionens effektivitet.

       VISA PDF

       • OMSTRUKTURERA H?GRE UTBILDNING F?R DEN NYA STUDENTEN

        V?ra l?sningar f?r studentlivscykeln kombinerar expertisen om AI, analys och uppslukande tekniker f?r att ge en b?ttre studentupplevelse i alla aspekter av studentresan s?som intagningar, introduktioner, l?rande, utv?rderingar,
        e-autentisering och rapportering.

        H?mta PDF
       • DIGITAL KVALITETSS?KRING F?R N?STA GENERATIONS UTBILDNING

        V?r utbildningsfr?mjande l?sning omvandlar studentresan – via kombinerade erbjudanden f?r marknadsf?ring och reklam, inneh?llsverksamhet och analys – f?r att minska kostnaderna per studentf?rv?rv och s?nka institutionens brytpunkt f?r programinvesteringar′.

        Vi samarbetar ?ven med institutioner och f?retag f?r att tillsammans skapa plattformar och v?gar som ger studenter de digitala kunskaper som kr?vs f?r en anst?llningsbar arbetsstyrka i framtiden.

       • TJ?NSTER F?R IT-INFRASTRUKTUR

        Vi erbjuder en m?ngd olika infrastrukturtj?nster som bidrar till b?ttre kunskapsresultat, beslutsfattande och institutionell effektivitet samtidigt som kostnaderna h?lls nere. V?ra IT-infrastrukturtj?nster inneb?r implementering, modernisering, molnmigrering, underh?ll av f?retagsapplikationer och konsolidering av infrastrukturer. Vi erbjuder ?ven portf?ljanalys och -optimering.

       • F?RLAGSVERKSAMHET INOM UTBILDNINGSV?SENDET

        Digital omv?lvning p?verkar utbildningsutgivning rej?lt allt eftersom den ?verg?r fr?n bokpublicering till plattformsaktiviteter.??

        Vi utvecklar studentinriktade l?sningar som m?jligg?r denna ?verg?ng, d?ribland utveckling av inl?rningsplattformar, inneh?llsmigrering, tillg?nglighet och l?sningar f?r att effektivt leverera utbildningsinneh?ll p? flera enheter.

       • VIDEO OCH UPPSLUKANDE UPPLEVELSER

        V?rt team f?r l?sningar med video och uppslukande teknik kan ge en tydlig vision f?r din videostrategi, som leder till nya utbildningsupplevelser, och sedan ta den fr?n idé till f?rdigst?llande p? rekordtid.

        VISA PDF

       DE SENASTE IDéERNA

       Nyheter


       Evenemang

       DATUM ATT KOMMA IH?G
       Se alla Cognizant-evenemang

       Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

       TA F?RSTA STEGET

       Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

       ?Se vad digitala l?sningar kan g?ra f?r din verksamhet.

       Please Enter Valid First Name
       Please Enter a Valid Email Address
       Please Enter Valid Company Name
       Please Enter Valid Contact Number
       Please Input the Region
       Please Input the Inquiry Type
       Please Input the SubInquiry Type
       Please Enter A Message

       Thank you for your interest in Cognizant.

       We’ll be in touch soon.